Tidligere årsmøter

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

 

Årsmøte 7. februar 2018
Innkalling, Årsberetning, Regnskap, Referat, Søknadsutlysning Nærmiljøtiltak
Årsmøte 7. mars 2017
Innkalling, Årsberetning, Regnskap, Referat, Søknadsutlysning Nærmiljøtiltak
Det ble dessverre noen år hvor papirene ikke har blitt gjort tilgjengelig på nettsiden.
Årsmøtet i 2011 ble avholdt 15. februar.
Innkalling 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Referat 2011
Årsmøtet i 2010 ble avholdt 28. januar.
Innkalling 2010 Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Referat 2010
Årsmøtet i 2009 ble avholdt 16. april
Innkalling 2009 Årsberetning 2008 Regnskap 2008 Referat 2009
Årsmøtet i 2008 ble avholdt 22. april
Inkalling 2008 Årsberetning 2007 Regnskap 2007 Referat 2008
Årsmøtet i 2007 ble avholdt 17. april
Innkalling 2007 Årsberetning 2006 Regnskap 2006 Referat 2007

Årsmøtet i 2006 ble avholdt 2. mai
Inkalling 2006 Årsberetning 2005 Regnskap 2005 Referat 2006

Årsmøtet i 2005 ble avholdt 26. april
Innkalling 2005 Årsberetning 2004 Regnskap 2004 Referat 2005