Tettstedsplan

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

 

Tettstedsplan
for
Nordkisa
 
Nordkisa Grendeutvalg sitt innspill til
kommuneplan 2008-2020

Innlevert 8. november 2007
 
ALLMØTE - 10. oktober 2007
Sted: Nore forsamlingshus
Agenda: - Presentasjon av hovedelementene i tettstedsplanen.
- Diskusjon rundt mulige alternativer.
- Oppsummering/Tilbakemelding via utlevert skjema.
Klikk her for å se: Møteinnkallingen
Klikk her for å se: Presentasjonen som ble holdt på møtet
Klikk her for å se: Møtereferat (kommer snart)
Klikk her for å se: Artikkel i EUB 11. oktober "Smått er godt, faktisk best"
Klikk her for å se: Artikkel i EUB 15. oktober "Vil ha ny skole i Nordkisa"
Klikk her for å se: Resultat "Tilbakemeldingsskjema"
Klikk her for å se: Resultat "Tilbakemeldingsskjema" m/statistikk
 
Endelig utgave:
Arealanalyse
Tettstedsplan for Nordkisa
Utført av: Øvre Romerike Prosjektering (ØRP)
 
ALLMØTE - 26. april 2007
Sted: Klubbhuset, Nordkisa Idrettspark
Agenda: - Grendeutvalgets innspill til tettstedsplan for Nordkisa
- Kommunens arealanalyse og mulig utvikling av Nordkisa
- Kommentarer, spørsmål, innspill
Klikk her for å se: Flygebladet / møteinnkallingen
Klikk her for å se: Grendeutvalgets inspill til kommuneplanen
Klikk her for å se: Nordkisa sin presentasjon på møtet

Klikker for å gå til: Kommunens nettside angående revidering av kommuneplanen

Klikk her for å se: Kommunens presentasjon på møtet
Klikk her for å se: ØRP's foreløpige arealanalyse
Klikk her for å se: ØRP's presentasjon på møtet

Klikk her for å se: Referat fra møtet