Referat fra møte i Nordkisa grendeutvalg

Møtet ble holdt tirsdag 30. november 2006 kl 18.30 på Nordkisa skole.

Tilstede:   Terje Larsen (Granlunden), Einar Inge Ellingsen (Kasserer), Ellen Sigvartsen (uavengig), Bent Arne Holter (leder), Terje Ellefsen (Nordkisa skole), Svein Grøndahl (nestleder), Narve Vestengen (styremedlem) og Janne Moen Lyng (sekretær).

I tillegg:     Lars Steen (arbeidsutvalg)

 

1.                  Bevilgning grendepott

Det ble diskutert i styret hvorvidt hele grendepotten skulle bevilges, eller om noe av potten skal gå til grendeutvalgets arbeid med Campus Nordkisa og annet utredningsarbeid grendeutvalget skulle ha behov for.

Leder foreslo å sette av kr. 6.000,- til spørreundersøkelse og kr. 12.000,- til arkitekt i regi av Grendeutvalget. Arkitekt skal hjelpe grendeutvalget å se Nordkisas fremtid (utbygging med mer).

Vedtak: Grendeutvalget sluttet seg til forslaget

Søknader grendepotten 2006

 

 

Søker

Søkesum

Bevilget

 

 

 

Studio-F

ikke oppgitt

3 000,-

Hauerseter SK

8 000,-

5 000,-

Furuset Knøttekor, Barnekor og Ungdomskor

6 000,-

3 000,-

Granlundtunet Boligsameie

10 000,-

5 000,-

Ungdomsgruppa i Hovind skytterlag

12 985,-

5 000,-

Ullensaker skolekorps

15 000,-

5 000,-

Elevrådet Nordkisa skole

10 000,-

7 000,-

 

 

 

Sum totalt:

61 985,-

33 000,-

Grendeutvalget ønsker tilbakemelding samt kopi av kvitteringer på innkjøp gjort av penger fra grendepotten.

Sekretær skriver svarbrev og sender kopi til kasserer.

 

2.                  Campus Nordkisa

Grendeutvalgets leder og Lars Steen refererte fra allmøtet på Nore 13. november 2006. Deretter hadde de en presentasjon om Nordkisa Campus og Maharishi University.

Grendeutvalgets leder har kontaktet ordføreren for å høre hva han mente om prosjektet ”Nordkisa Campus”. Der fikk han beskjed om at hvis prosessen skulle stoppes visste leder hvilke partier som måtte kontaktes. Vi går ut fra at det er SV og AP, selv om dette ikke ble uttalt.

Grendeutvalgets leder har sendt den informasjonen som er samlet inn om Mahareshi University til Petter Stensby (Frp), og vil også sende dette til andre politikere i kommunen.

Grendeutvalgets prosjektgruppe ønsker videre mandat. Det ble forslått følgende:

·                   Prosjektgruppa arrangerer informasjonsmøte. Informeres via flyveblad i postkassene til folk.

·                   Snakke med alle partier i håp om å stoppe prosessen med Campus Nordkisa

 

Møtet ferdig ca 21.30

Referent Janne Moen Lyng