Referat fra møte i Nordkisa grendeutvalg
Møtet ble holdt tirsdag 24. oktober 2006 kl 18.30 på Nordkisa skole.

1.                  Gjennomgang av protokoll fra årsmøte og innkalling
Det var litt begrenset innkalling. Vi må skaffe oss en oversikt over hvem som skal møte i grendeutvalget.
Protokoll ble gjennomgått, ingen merknader.

2.                  Tildeling 2006
Innen utgangen av 2006 må grendeutvalget gjennomføre et tildelingsmøte. Einar Inge sender kopi av brev som oppfordret til søking i 2005 til Janne, slik at hun får utarbeidet nytt brev, samt plakater til å henge opp rundt i Nordkisa. Søknadsfrist mandag 27. november, og sendes til Janne. Janne setter søknadene opp oversiktlig.
Tildelingsmøtet holdes torsdag 30. november 2006.

3.                  Byggeplaner Nordkisa
Lederen av grendeutvalget har hatt et møte med plansjefen i Ullensaker kommune, angående regulering og planer for Nordkisa. Det er en del ting som kommer til å skje på Nordkisa i neste kommuneplan-periode, kommunen ønsker derfor å få på plass:
i.                                   en spørreundersøkelse
ii.                                 et allmannamøte i grendeutvalgets regi  

Grendeutvalget bør sette ned ei arbeidsgruppe som kan jobbe videre med kommuneplanen for Nordkisa. Utvalget bør bestå av kvinner og menn i ulike alder, og med ulik fartstid i Nordkisa.

Campus Nordkisa
Politikerne er i utgangspunktet positive til at det skal bygges en campus mellom Nordkisa og Hauerseter. Hvis grendeutvalget går i mot, må det signaliseres sterkt og raskt. Grendeutvalget ber kommunen om mer informasjon om campusen.

Det ble en diskusjon om de planlagte eldreboligene på Nordkisa, og det ble ytret ønske om at kommunen i fremtiden bør bygge kommunale omsorgsboliger på Nordkisa. Slik at man har mulighet til å fortsette å bo i kisa selv om man ikke kan bo hjemme lenger.

En spørreundersøkelse bør være profesjonell, og det betyr kostnader. Har planavdelingen midler å legge på bordet.

Terje Ellefsen kom med en advarsel til grendeutvalget om å ta på seg for mye arbeid. Grendeutvalget er høringsinstans, ikke en utredningsinstans. Kommunen bør komme med forslag som grendeutvalget skal uttale seg om. Det er ikke grendeutvalgets jobb å drive utredning.

Grendeutvalget ønsker mer informasjon om kommunens planer for Nordkisa, viktig å få med tidsperspektivet.

Grendeutvalgets leder, Bent Arne Holter, får ansvar for å sette ned et arbeidsutvalg som skal jobbe videre mot kommunen. Forslag til medlemmer:
Ellen Sigvartsen
Lars Steen
Olaug Stokstad
Guri Borander
Knut Hansen

Mandat: Kommunisere med kommunen om kommuneplanen for Nordkisa.
Grendeutvalgets leder sender brev til kommunen for å sørge for mer informasjon om planene.

Møtet ferdig 21.30
Referent Janne Moen Lyng