Referat fra diskusjonsmøte i Nordkisa Grendeutvalg
Sted:          Tirsdag 2. mai 2006 kl 19.00 ved klubbhuset, Nordkisa Idrettspark
Tilstede:    10 personer

Tema for diskusjon:

 • Hvilken rolle skal Nordkisa Grendeutvalg ha i utviklingen av Nordkisa?
 • Har Nordkisa Vel utspilt sin rolle, og bør nedlegges?
 • Skal bofellesskapene, Stensbymoen, Granlunden, Hagebyen osv overta/fordele oppgavene til Nordkisa Vel?

Bent Arne Holter innledet debatten:
Vellet har i alle år stått for rydding av Nordkisa og julegrantenning. De siste år har færre vært engasjert i vellet. I fjor ble rydding til 17. mai nesten umulig å gjennomføre fordi få personer møtte. I år er lørdag 13. mai satt av til å være årets dugnadsdag for både Nordkisa Vel og sportsklubben. Har vellet utspilt sin rolle? Bør grendeutvalget overta rollen?

I diskusjonen videre ble disse punkter tatt opp:

 • Det er et problem at de som er med i områdevellene (Granlunden, Hagebyen, osv) ikke vil være med i Nordkisa Vel.

 • Er det slik å forstå at de som er med i områdevellene ikke er interessert i å engasjere seg for Nordkisa? (Granlunden benektet dette)

 • Nordkisa Vel bør bli mer synlig for beboerne.

 • HSK prøver å arrangere Kisadagen årlig for å markedsføre Nordkisa. Bygda burde hatt minst 2 årlige arrangementer: 2. juledag og Sankthans. Arrangementene kunne vært med på integrere nyinflytta bedre i Nordkisa.

 • Hvis Grendeutvalget skal ta på seg ei større oppgave, bør alle områdevellene være pliktig til å delta i grendeutvalget. De private barnehagene bør også tas med.

 • Det må være mulig å fordele oppgavene i Vellet på flere personer slik at man hindrer utbrenning.

 • Vi må bli flinkere å bruke nordkisa.no.

 • Folk må få vite hvilke oppgaver Nordkisa Vel har stått for, for å forstå hvor viktig vellet er.

 • Nordkisa er Ullensakers 3. største bygd, bør vi få omsorgboliger på Nordkisa. Er dette noe Grendeutvalget kan arbeide for? Bør vi ha en utviklingsplan for Nordkisa?

Følgende ble foreslått:

 • Nordkisa Vel bør fungere som en paraply for alle de andre vellene.

 • Nordkisa Grendeutvalg bør fungere som paraplyorganisasjon for alle vellene på Nordkisa