Dato Klokke Sted Tema Innkalling Referat
2011
15.02.11 19:30 Nordkisa
skole
Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg Klikk her Kommer
2010
15.04.10 19:30 Nordkisa
skole
Fordelingsmøte.
Fordeling av midler fra grendepotten
(Felles søknadsfrist for alle grendeutvalgene 01.04.2010)
Internt
møte
Klikk her
28.01.10 19:30 Nordkisa
skole
Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg Klikk her Klikk her
2009
25.05.09 19:30 Nordkisa
skole
Fordelingsmøte.
Fordeling av midler fra grendepotten
(Søknadsfristen ble satt til 15.05.2009)
Internt
møte
Klikk her
16.04.08 19:00 Nordkisa
skole
Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg Klikk her Klikk her
2008
26.05.08 19:00 Nordkisa
skole
Fordeling av midler fra grendepotten
(Søknadsfristen ble satt til 20.05.2008)
Internt
møte
Kommer
22.04.08 19:00 Nordkisa
skole
Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg Klikk her Klikk her
2007
10.10.07 19:00 Nore "Tettstedsplan Nordkisa"
Presentasjon, Diskusjon og "avstemning"
Klikk her for å se presentasjonen som ble vist på møtet. (kan ta litt tid å laste ned)
Klikk her  
05.06.07 19:00 Nordkisa
Skole
Fordelingsmøte. Fordeler midler fra grendepotten
for 2007. (Søknadsfristen ble satt til 25.05.2007)
Internt
møte
Klikk her
26.04.07 19:00 "Plassen" FOLKEMØTE
Tema: "Tettstedsplan for Nordkisa"
Klikk her Oversikt
Linker
17.04.07 19:00 Nordkisa
Skole
Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg Klikk her Klikk her
14.01.07 19:00 Nore ALLMØTE
Tema: Universitet Nordkisa
Klikk her Klikk her
2006
30.11.06 18:30 Nordkisa
Skole
Fordelingsmøte.
Fordeling av midler fra "grendepotten".
- Klikk her
15.11.06 19:00 Nore ALLMØTE
Tema: Universitet Nordkisa
Klikk her -
24.10.06 18:30 Nordkisa
Skole
- Grendepotten
- Innspill til kommuneplan (ref møte med
   Weydahl i Ullensaker kommune)
- Eventuelt
- Klikk her
02.05.06 19:00 "Plassen" Hvilke rolle skal Nordkisa Grendeutvalg
ha i utviklingen av Nordkisa?
- Klikk her