Maharishi Nordkisa

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Nordkisa Grendeutvalg ønsker å engasjere bygda til å ta stilling til
"Maharishi Vedic University, Nordic" (MVU, Nordic)
sitt etableringsforsøk på Nordkisa.

Finn oversikt over diverse linker:
Maharish Nordkisa MVU's egne linker Kritiske linker Kritiske artikler MVU's egne artikler

Underskriftskampanje
Grendeutvalget har gjennomfører en underskriftskampanje
mot at "Maharishi Vedic University, Nordic" skal få etablere
seg på Nordkisa.
- Underskriftskampanjen er nå avsluttet.
- Over 700 underskrifter er levert til ordfører Harald Espelund.

Nordkisa Grendeutvalg har gjort omfattende undersøkelser av
bevegelsen og konkluderer med at en etablering vil være negativ
for Nordkisa. Men, vi er avhengig av bygdas støtte dersom vi
sammen skal stoppe etableringen.

Matriell fra Almannamøtet på
Nore den 14. januar 2007
Klikk her for å se hele møteinnkallingen (flygebladet)
som ble delt ut til allmannamøtet den 14.01.2007
Klikk her for å se referat fra møtet.
Klikk her for å se "PowerPoint" presentasjonen som ble vist på møtet
(Denne presentasjonen er litt stor og kan ta noe tid å last ned)
(Du må ha PowerPoint eller en PowerPoint viewer for å kunne se den)
(Klikk her for å laste ned "Microsoft PowerPoint viewer")