Innkalling årsmøte

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Årsmøte i
Nordkisa Grendeutvalg

Tid:   Onsdag 7. februar 2018 kl. 20:00
Sted:  Nordkisa Skole

Agenda:

  1. Valg av møteleder og referent.

  2. Valg av to til å underskrive møtereferatet.

  3. Godkjenning av innkalling.

  4. Årsmelding 2017.

  5. Regnskap 2017.

  6. Valg/sammensetning av styret (alle lag og foreninger i Nordkisa må melde inn sine valgte representanter fra sine årsmøter til vår mailadresse innen 5. februar samt informere de om tidspunkt for årsmøte i NGU)

  7. Bestemme dato for fordelingsmøte.

  8. Innkomne forslag pr 5. februar

Forslag som ønskes behandlet må sendes/innleveres til grendeutvalget@nordkisa.no eller til undertegnede innen lørdag 5. februar 2018.

Innkomne forslag, dato for fordelingsmøte og referat fra årsmøtet blir offentliggjort på www.nordkisa.no/grendeutvalget


Nordkisa Grendeutvalg
v/              Lars Chr. Steen
                  Støvnervegen 30
                  2055 Nordkisa
                 
lars.steen@nordkisa.no el tlf 458 52 036