Nordkisa Grendeutvalg

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

 
 
 
 

Siste nytt: ...
 


Nordkisa Grendeutvalg er en fellesorganisasjon med representanter
fra lag og foreninger tilhørende Nordkisa skolekrets.

Se "Møteplan" for oversikt over møter og referat fra møtene.