Nordkisa Grendeutvalg

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

 
 
Årsmøte: Onsdag 25/3 2020 - kl. 19:00 på Nordkisa skole
(Link til Årsmøteinnkalling)
 

Søknadsfrist nærmiljøtiltak: Onsdag 1/4 2020
Se "Søknad om tilskudd"


Nordkisa Grendeutvalg er en fellesorganisasjon med representanter
fra lag og foreninger tilhørende Nordkisa skolekrets.

Se "Møteplan" for oversikt over møter og referat fra møtene.