Søknad om tilskudd

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Søknadsfrist
for tilskudd av midler til nærmiljøtiltak:
Onsdag 1. april 2020


Nordkisa Grendeutvalg blir årlig tildelt midler fra kommunen som skal bidra til å støtte aktiviteter i nærmiljøet for et godt oppvekstmiljø. Nærmiljøet er her definert til Nordkisa skolekrets. Aktiviteter for barn og unge samt aktiviteter som skaper samhandling på tvers av generasjonene prioriteres.


REGLEMENT FOR FORDELING AV GRENDEPOTTEN
Se informasjon om "Reglement – Tilskudd til nærmiljøtiltak"

SØKNADEN skal fylles ut på eget skjema og skal inneholde følgende informasjon:

  1. Antall barn/unge det søkes for som tilhører Nordkisa skolekrets.
  2. Kontonummer hvor pengene skal overføres dersom søknad innvilges.
  3. Hva det søkes støtte for og hvilket beløp det søkes om.

Søknadsskjema finnes her.
(Link til søknadsskjema på kommunens nettsider: grendepotten---soknadsskjema.pdf)


Søknaden sendes til:
Nordkisa Grendeutvalg
v/Bent Arne Holter
Hjulmakervegen 6
2055 Nordkisa
- eller på mail til grendeutvalget@nordkisa.no

Klikk her for utskriftsvennlig versjon av denne utlysningen.