Universitetscampus i Nordkisa
Fleip eller fakta?


Nordkisa Grendeutvalg inviterer til informasjonsmøte ifm mulig etablering av universitetscampus i Nordkisa.

Tidspunkt:   Onsdag 15.nov kl 1900
Sted:            Nore

Vel møtt!

Eventuelle spørsmål: Bent A Holter (958 26 448)