Innkalling 2011

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Referat 2011

Innkalling til:

Årsmøte 2011
Nordkisa Grendeutvalg

Tid:   Tirsdag 15. februar kl. 19:30
Sted:  Nordkisa Skole

Agenda:

  1. Valg av møteleder og referent.

  2. Valg av to til å underskrive møtereferatet.

  3. Godkjenning av innkalling.

  4. Årsmelding 2010.

  5. Regnskap 2010.

  6. Valg/sammensetning av styret.

  7. Bestemme dato for første fordelingsmøte.

  8. Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet må sendes/innleveres til grendeutvalget@nordkisa.no eller til undertegnede innen fredag 11. februar 2011

Innkomne forslag, dato for fordelingsmøte og referat fra årsmøtet blir offentliggjort på www.nordkisa.no/grendeutvalget

Nordkisa Grendeutvalg
v/           Bent Arne Holter
              Hjulmakervn. 6
              2055 Nordkisa

ePost:     bent.holter@nordkisa.no
Mobil:     958 26 448