Innkalling 2010

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2010 Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Referat 2010

Årsmøte 2010 i
Nordkisa Grendeutvalg

Tid:       Torsdag 28. januar kl. 19:30
Sted:     Nordkisa Skole

Agenda:
1.    Valg av møteleder og referent.
2.    Valg av to til å underskrive møtereferatet.
3.    Godkjenning av innkalling.
4.    Årsmelding 2009.
5.    Regnskap 2009.
6.    Valg/sammensetning av styret.
7.    Bestemme dato for første fordelingsmøte.
8.    Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet må sendes/innleveres til grendeutvalget@nordkisa.no eller til undertegnede senest mandag 25. januar. 2010.

Innkomne forslag, dato for fordelingsmøte og referat fra årsmøtet blir offentliggjort via www.nordkisa.no/grendeutvalget

Hilsen:
Nordkisa Grendeutvalg
v/               Bent Arne Holter
                  Hjulmakervn. 6
                  2055 Nordkisa

E-post:      bent.holter@nordkisa.no
Mobil:        958 26 448