Innkalling 2009

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2009 Årsberetning 2008 Regnskap 2008 Referat 2009

Årsmøte 2009 i
Nordkisa Grendeutvalg

Tid:       Torsdag 16. april kl. 19:00
Sted:     Nordkisa Skole

Agenda:
1.    Valg av møteleder og referent.
2.    Valg av to til å underskrive møtereferatet.
3.    Godkjenning av innkalling.
4.    Årsmelding 2008.
5.    Regnskap 2008.
6.    Valg/sammensetning av styret.
7.    Bestemme dato for første fordelingsmøte.
8.    Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet må sendes/innleveres til grendeutvalget@nordkisa.no eller til undertegnede senest tirsdag 7. april. 2008

Innkomne forslag, dato for fordelingsmøte og referat fra årsmøtet blir offentliggjort via grendeutvalget.nordkisa.no

Hilsen:
Nordkisa Grendeutvalg
v/               Bent Arne Holter
                  Hjulmakervn. 6
                  2055 Nordkisa
ePost:       bent.holter@nordkisa.no
Mobil:        958 26 448

Klikk her for utskriftsvennlig versjon av innkallingen