Regnskap 2007

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2008 Årsberetning 2007 Regnskap 2007 Referat 2008

Nordkisa Grendeutvalg        
       
Resultat regnskapsåret 2007   Balanse 2007  
         
Driftsinntekter     Eiendeler pr. 01.01.2007  
Kommunalt tilskudd 35 000,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2007 - konto 0530.40.68037 18 102,09
Diverse inntekter 222 424,60   Bankinnskudd pr. 01.01.2007 - konto 9230.09.34643 (ny) 0,00
Sum inntekter 257 424,60   Sum eiendeler pr. 01.01.2007 18 102,09
       
Driftskostnader     Endring gjeld 2007  
Utbetalte tilskudd 35 889,00   Gjeld pr. 01.01.2007 0,00
Diverse utgifter 17 690,94   Gjeld pr. 31.12.2007 0,00
Sum driftskostnader 53 579,94   Endring gjeld 2007 0,00
       
Finansinntekter/-kostnader     Gjeld/egenkapital  
Renteinntekter - bank 1 511,99   Disponibel kapital pr. 01.01.2007 18 102,09
Bankgebyrer -144,00   Endring gjeld 0,00
Sum finansinntekter/-kostnader 1 367,99   Årets resultat 205 212,65
    Sum gjeld/egenkapital 223 314,74
Årsresultat (overskudd) 205 212,65      
    Eiendeler pr. 31.12.2007  
    Bankinnskudd pr. 31.12.2007 - konto 0530.40.68037 11 918,74
    Bankinnskudd pr. 31.12.2007 - konto 9230.09.34643 211 396,00
Kommentar til "Diverse inntekter":     Sum eiendeler pr. 31.12.2007 223 314,74
"Nordkisa S-lags avviklingsfond" ble avviklet i 2007      
(avviklingsfondet var ved oppgjør på kr. 431063,70)      
Nordkisa Grendeutvalg fikk halvparten av dette      
(kr. 215531,85) til: "Videre utdeling av midlene til   Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.  
allmennyttige aktiviteter i nærmiljøet".     Bank-kontoer er avstemt.  
    Regnskapet anbefales lagt til grunn som  
    Nordkisa Grendeutvalgs regnskap for 2007  
       
Nordkisa, 16/1-2008     Nordkisa, 20/1-2008  
Einar Inge Ellingsen (kasserer)     Elin Borander (revisor)