Referat 2008

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2008 Årsberetning 2007 Regnskap 2007 Referat 2008


Referat fra årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg

Tirsdag 22. april 2008 kl. 19:00 – 20:00

Tid (dato, fra kl til kl):

22.04.08, kl 1900-20:00

Sted:

Nordkisa Skole

Ordstyrer:

Bent Arne Holter

Referent:

Lars Chr. Steen

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Tidsfrist

 

 

 

 

 

Valg av møteleder og referent:

·       Møteleder: Bent Arne Holter (Enstemmig godkjent)

·       Referent: Lars Chr. Steen (Enstemmig godkjent)

Valg av to til å underskrive møtereferatet:

·       Terje Ellefsen og Elisabeth Finitsi (Enstemmig godkjent)

Godkjenning av innkalling:

·       Enstemmig godkjent

Godkjenning av årsmelding for 2007:

·       Enstemmig godkjent

Godkjenning av regnskapet 2007:

·       Enstemmig godkjent

Valg/sammensetning av styret:

·       Gjenvalg: Bent Arne Holter (leder), Terje Ellefsen, Elisabeth Finitsi, Einar Inge Ellingsen, Svein Grøndahl, Narve Vestengen

·       Nyvalg: Camilla Jahren

·       Utgående: Janne Moen Lyng

·       (Prosjektgruppen: Willy Kvilten, Jostein Skjefstad, Ellen Sigvartsen, Lars Chr. Steen, Bent Arne Holter (leder)

·       Enstemmig godkjent:

Bestemme dato for første fordelingsmøte:

·       26. mai 2008 kl. 19:00

·       Frist for innlevering av søknader om midler fra Grendepotten: 20. mai 2008

Inkomne forslag:

·       Ingen

Årsmøte avsluttet!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur referent:

Lars Chr Steen

Protokoll signaturer:

Terje Ellefsen / Elisabeth Finitsi