Regnskap 2006

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2007 Årsberetning 2006 Regnskap 2006 Referat 2007

Nordkisa Grendeutvalg      
       
Resultat regnskapsåret 2006   Balanse 2006  
         
Driftsinntekter     Eiendeler  
Kommunalt tilskudd 35 000,00   Bankinnskudd pr. 31.12.2006 - konto 0530.40.68037 18 102,09
Sum inntekter 35 000,00   Sum eiendeler 18 102,09
       
Driftskostnader     Gjeld/egenkapital  
Utbetalte tilskudd 33 000,00   Disponibel kapital pr. 01.01.2006 37 598,61
Diverse 365,00   Årets resultat 1 503,48
Sum driftskostnader 33 365,00   Endring gjeld -21 000,00
    Sum gjeld/egenkapital 18 102,09
Finansinntekter-/kostnader        
Renteinntekter - bank 22,98      
Bankgebyrer -154,50      
Sum finansinntekter/-kostnader -131,52   Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.  
    Bank-konto er avstemt.  
Årsresultat 1 503,48   Regnskapet anbefales lagt til grunn som Nordkisa Grendeutvalgs
    regnskap for 2007  
       
Nordkisa, 6/1-2007     Nordkisa, 20/1-2007  
Einar Inge Ellingsen (kasserer)     Elin Borander (revisor)