Referat 2007

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2007 Årsberetning 2006 Regnskap 2006 Referat 2007

Protokoll fra Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg 2007

Årsmøtet ble avholdt på Nordkisa skole.
Tirsdag 17. april 2007 kl 19.00. 10 personer møtte

Sak 1 Konstituering
Leder Bent Arne Holter ønsket velkommen til årsmøte og hadde følgende forslag for møtet:
Møteleder:        Svein Grøndahl
Referent:          Janne Moen Lyng

Sak 2 Protokollsignatører:
Bent Arne Holter og Solveig Bakker

Sak 3. Godkjenning av innkalling
Ingen merknader til innkalling. Godkjent

Sak 4. Årsmelding/beretning
Leder leste opp beretningen.
Ingen merknader til beretning. Godkjent.

Sak 5. Regnskap
Kasserer Einar Inge Ellingsen delte ut regnskap, godkjent av revisor og kommenterte dette. Ingen merknader til regnskap. Godkjent.

Sak 6. Valg

Verv

Navn

Representerer

Valgstatus

Leder

Bent Arne Holter

HSK

Gjenvalg

Nestleder

Svein Grøndahl

Ullensaker skolekorps

Gjenvalg

Kasserer

Einar Inge Ellingsen

Frittstående/FAU

Gjenvalg

Sekretær

Janne Moen Lyng

Frittstående

Gjenvalg

Styremedlem

Narve Vestengen

Hovind Skytterlag

Gjenvalg

Styremedlem

Terje Ellefsen

Nordkisa Skole

Gjenvalg

Styremedlem

Elisabeth Finitsi

Nordkisa Barnehage

Gjenvalg

Styremedlem

 

Elev, Nordkisa skole

 

Styremedlem

 

Ungdomsskoleelev

 

Styremedlem

 

FAU-representant

 

Styremedlem

Solveig Bakker

Nordkisa Vel

Ny valgt

Det har ikke lykkes grendeutvalget å få på plass elevrepresentanter i grendeutvalget. Det må jobbes med å få dette på plass.

Sak 7. Dato for fordelingsmøte
Fordelingsmøte holdes 5. juni 2007 kl 19.00 på skolen. Søknadsfrist blir 25. mai 2007.

Solveig Bakker                                     Bent Arne Holter
signatur                                                signatur