Regnskap 2005

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2006 Årsberetning 2005 Regnskap 2005 Referat 2006

Resultat regnskapsåret 2005   Balanse 2005  
       
Driftsinntekter     Eiendeler  
Kommunalt tilskudd 35 000,00   Bankinnskudd pr. 31.12.2005 37 598,61
Sum inntekter 35 000,00   Sum eiendeler 37 598,61
       
Driftskostnader     Gjeld/egenkapital  
Utbetalte tilskudd 21 000,00   Disponibel kapital pr. 01.01.2005 2 569,81
Diverse 0,00   Årets resultat 14 028,80
Sum driftskostnader 21 000,00   Gjeld 21 000,00
    Sum gjeld/egenkapital 37 598,61
Finansinntekter-/kostnader        
Renteinntekter - bank 28,80      
Bankgebyrer 0,00      
Sum finansinntekter/-kostnader 28,80   Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.
    Bank-konto er avstemt.
Årsresultat 14 028,80   Regnskapet anbefales lagt til grunn som
    Nordkisa Grendeutvalgs regnskap for 2005.
       
Nordkisa, 08.10.2006     Nordkisa, 16.10.2006  
Einar Inge Ellingsen (kasserer)     Elin Borander (revisor)