Referat 2006

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2006 Årsberetning 2005 Regnskap 2005 Referat 2006

Protokoll fra Årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg 2006

Årsmøtet ble avholdt i Klubbhuset, Nordkisa Idrettspark.
Tirsdag 2. mai 2006 kl 20.00. 10 personer møtte

Konstituering

Leder ønska velkommen til årsmøte og hadde følgende forslag for møtet:
Møteleder:       Einar Inge Ellingsen
Referent:          Janne Moen Lyng

Protokollsignatører: Bent Arne Holter og Einar Inge Ellingsen

Sak 1. Godkjenning av årsberetning
Ingen merknader til beretning. Godkjent.

Sak 2. Godkjenning av regnskap
Under forutsetning av at revidert regnskap blir godkjent av revisor, godkjennes regnskapet.

Sak 3. Innkomne forslag
Ingen inkomne forslag

Sak 4. Valg

Verv

Navn

Personlig vara

Representerer

Leder

Bent Arne Holter

 

HSK

Nestleder

Svein Grøndahl

 

Ullensaker skolekorps

Kasserer

Einar Inge Ellingsen

 

Frittstående/FAU

Sekretær

Janne Moen Lyng

 

Frittstående

Styremedlem

Narve Vestengen

 

Hovind Skytterlag

Styremedlem

Terje Ellefsen

 

Nordkisa Skole

Styremedlem

Elisabeth Finitsi

 

Nordkisa Barnehage

Styremedlem

 

 

Elev, Nordkisa skole

Styremedlem

 

 

Ungdomsskoleelev

Styremedlem

 

 

FAU-representant?

Styremedlem

 

 

Granlunden

Styremedlem

 

 

Stensbymoen

Styremedlem

 

 

Stensbykroken

Styremedlem

Anders Hestnes

Ingrid Theodorsen

Hagebyen

Styremedlem

 

 

Hauerseter Vel

Styremedlem

 

 

Nordkisa Vel

Styremedlem

 

 

Hauerseter Barnehage

Styremedlem

 

 

Hoppensprett Barnehage

Styremedlem

 

 

Speideren

 

                        Signert :    Einar Inge Ellingsen,      Bent Arne Holter