Inkalling 2006

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2006 Årsberetning 2005 Regnskap 2005 Referat 2006

Nordkisa Grendeutvalg
Innkalling til diskusjonsmøte og årsmøte 2006

Tid:     Tirsdag 2.mai 2006, kl 1900
Sted:   Klubbhuset, Nordkisa Idrettspark

Innledning

Nordkisa Grendeutvalg har som kjent følgende todelte oppgave:

  1. skal være høringsinstans på vegne av lokalmiljøet i plansaker og lignende.

  2. ha ansvar for administrering av tiltak i kretsen. Grendeutvalget skal ivareta kretsens interesser overfor offentlige myndigheter og i forhold til tiltakshavere som planlegger prosjekter som kan få betydning for miljøet i kretsen. Saker som tas opp må være av alminnelig interesse i hele kretsen. Det skal likevel legges spesiell vekt på tiltak for barn og unge, og for nye innbyggere.

 Med bakgrunn i grendeutvalgets oppgave er det grunnlag for diskusjon rundt videre arbeid og fokus. 

Diskusjonsmøte (kl 1900 -> 2000)

Ullensaker kommune er en kommune i sterk utvikling, og Nordkisa er en del av denne utviklingen.
Tema for diskusjon:
-         
Hvilke rolle skal Nordkisa Grendeutvalg ha i utviklingen av Nordkisa?

Nordkisa Vel har i mange år blitt drevet av noen få ildsjeler. De siste årene har disse ildsjelene bestått av 2-3 enkeltpersoner. Det er sterkt ønskelig fra disse personene at andre personer overtar ansvaret for å drifte Velet.

Tema for diskusjon:
-         
Har Nordkisa Vel utspilt sin rolle, og bør nedlegges?
-         
Skal ”bofellesskapene” Stensbymoen, Granlunden, Hagebyen osv overta/fordele oppgavene til Nordkisa Vel?

Årsmøte (kl 2000 -> 2030)

Årsmøtet gjennomføres med følgende agendapunkter:

  1. Godkjenning av årsberetning
  2. Godkjenning av regnskap
  3. Behandling av innkomne forslag som må være styret i hende senest 27. april.
  4. Valg

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Einar Inge Ellingsen
Nordkisa Grendeutvalg