Årsberetning 2005

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2006 Årsberetning 2005 Regnskap 2005 Referat 2006

Årsberetning 2005 for Nordkisa grendeutvalg.

Grendeutvalget har i 2005 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Einar Inge Ellingsen

Leder

Hauerseter sportsklubb

Svein Grøndahl

Nestleder

Ullensaker skolekorps

Cato Fjeld

Kasserer

Nordkisa vel

Janne Moen

Sekretær

Frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind skytterlag

Birgitte Ellingsen

Styremedlem

Elevrådet, Nordkisa Skole

Pernille Borander

Styremedlem

Elevrådet, Nordkisa Skole

Grendeutvalget har hatt liten aktivitet i 2005.
Vi hadde årsmøte 26. april og et fordelingsmøte 20. mai. 

Nordkisa Grendeutvalg fikk kr. 35000,- av den kommunale grendepotten i 2005.
Bare kr. 21000,- av desse midlene ble fordelt i 2005.
De resterende 14000,- overføres til fordeling i 2006.

Følgende lag/organisasjoner fikk tildelt midler fra grendepotten i 2005:

Elevrådet, Nordkisa skole

7000,-

Hovind Skytterlag, Ungdomsavd

4000,-

Skiskyttergruppa, Ullensaker skiklubb

4000,-

Furuset barnekor og knøttekor

3000,-

Studio-f ungdomsklubb

3000,-

Totalt kr.

21000,-

Grendeutvalget har en nettside som skal profilere Nordkisa og Nordkisa sin skolekrets. Denne siden har blitt opparbeidet til en viss grad, men vi ønsker å jobbe videre med nettstedet og bygge det ut til å presentere flest mulig tilbud i bygda/skolekretsen (Se: www.nordkisa.no).

For Nordkisa Grendeutvalg:
Einar Inge Ellingsen (leder)

2. mai. 2006