Regnskap 2004

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2005 Årsberetning 2004 Regnskap 2004 Referat 2005

Nordkisa grendeutvalg
         
Resultat pr. 31. desember 2004   Balanse pr. 31. desember 2004
         
Driftsinntekter     Eiendeler  
Kommunalt tilskudd 0,00   Bankinnskudd 2 569,60
Sum inntekter 0,00   Sum eiendeler 2 569,60
         
Driftskostnader     Egenkapital og gjeld  
Utbetalt tilskudd 0,00   Bank pr. 01.01 3 159,47
Utgifter - E-mail adresse 568,00   Årets resultat -589,87
Diverse kostnader 0,00   Sum egenkapital og gjeld  2 569,60
Sum driftskostnader 568,00      
         
Finansinntekter-/kostnader        
Renter - bank 3,13      
Bankgebyrer 25,00      
Sum finansinntekter/-kostnader -21,87      
         
Årsresultat -589,87  

Nordkisa, 31. januar 2005