Referat 2005

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2005 Årsberetning 2004 Regnskap 2004 Referat 2005

Referat:
Årsmøte 2005, Nordkisa Grendeutvalg

Tid     :   26. april 2005 kl. 19:00
Sted   :   Klubbhuset, Nordkisa Idrettspark

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Valg av to til å underskrive møtereferatet.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Årsmelding 2004.
 5. Regnskap 2004.
 6. Valg/sammensetning av styret.
 7. Bestemme dato for første fordelingsmøte.
 8. Innkomne forslag.

Referat:

 1. Valg av møteleder og referent.
  Møteleder    :   Terje Ellefsen
  Referent       :   Einar Inge Ellingsen
   
 2. Valg av to til å underskrive møtereferatet.
  Svein Grøndahl og Elisabeth Finitsi
   
 3. Godkjenning av innkalling.
  Inkallingen ble enstemmig godkjent.
   
 4. Årsmelding 2004.
  Årsmeldingen ble opplest og vedtatt med følgende endringer i avsnittet om grendeutvalgets forslag til gang og sykkelvei mot Hauerseter: 1) Vi ønsker å utfordre kommunen til å arbeide videre med saken og gjøre nødvendige reguleringsendringer. 2) Vi ønsker å vedlegge grendeutvalgets forslag fra 21.11.2002 i årsmøtepapirene som blir sendt til kommunen.
   
 5. Regnskap 2004.
  Regnskapet var ikke ferdig revidert, men ble presentert og godkjent under forutsetning av at det ble godkjent av revisor. Årsmøtepapirene blir ikke sendt til kommunen før regnskapet er revidert.
   
 1. Valg/sammensetning av styret.
  Følgende forslag ble enstemmig godkjent:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Einar Inge Ellingsen

Leder

Hauerseter sportsklubb

Svein Grøndahl

Nestleder

Ullensaker skolekorps

Cato Fjeld

Kasserer

Nordkisa vel

Janne Moen

Sekretær

frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind skytterlag

n.n. (utnevnes på neste FAU møte)

Styremedlem

FAU, Nordkisa skole

Birgitte Ellingsen

Styremedlem

Elevrådet, Nordkisa skole

Pernille Borander

Styremedlem

Elevrådet, Nordkisa skole

 

 1. Bestemme dato for første fordelingsmøte.
  Søknadsfrist for tilskudd som blir behandlet før sommerferien ble satt til: 20. mai 2005
  Fristen blir offentliggjort ved oppslag på oppslagstavlene samt ved annonsering på nettstedet: grendeutvalget.nordkisa.no. Søknad må sendes til leder (Einar Inge Ellingsen, Granly, 2055 Nordkisa eller som ePost til: einar.inge@nordkisa.no)
  Styremøte/Behandlingsmøte: 24. mai 2005 kl.19:00 på Nordkisa Skole
   
 2. Innkomne forslag.
  Ingen innkomne forslag.
   

For Nordkisa Grendeutvalg:
Einar Inge Ellingsen    (sign).
Granly
2055 Nordkisa

Godkjenning av årsmøtereferat:
Svein Gøndahl           (sign).
Elisabeth Finitsi          (sign).