Innkalling 2005

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2005 Årsberetning 2004 Regnskap 2004 Referat 2005

Årsmøte 2005
Nordkisa Grendeutvalg

Tid:       Tirsdag 26. april kl. 19:00
Sted:     Klubbhuset, Nordkisa Idrettspark

 Agenda:

  1. Valg av møteleder og referent.

  2. Valg av to til å underskrive møtereferatet.

  3. Godkjenning av innkalling.

  4. Årsmelding 2004.

  5. Regnskap 2004.

  6. Valg/sammensetning av styret.

  7. Bestemme dato for første fordelingsmøte.

  8. Innkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet må sendes/innleveres til undertegnede senest tirsdag 19. april. 2004

Innkomne forslag, dato for fordelingsmøte og referat fra årsmøtet blir offentliggjort via grendeutvalget.nordkisa.no

Hilsen:

Nordkisa Grendeutvalg
v/               Einar Inge Ellingsen
                  Granly
                  2055 Nordkisa
ePost:         einar.inge@nordkisa.no
Telefon:      Mob:93809483, Pri:63976884