Årsberetning 2004

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2005 Årsberetning 2004 Regnskap 2004 Referat 2005

Årsberetning 2004 for Nordkisa grendeutvalg.

 

Grendeutvalget har i 2004 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Einar Inge Ellingsen

Leder

Hauerseter sportsklubb

Narve Vestengen

Nestleder

Hovind skytterlag

Cato Fjeld

Kasserer

Nordkisa vel

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

 

Grendeutvalget har ikke hatt noen aktivitet i 2004. Dette er i hovedsak på grunn av at grendeutvalget ikke har hatt noen midler å fordele.

 

Det har i flere år blitt jobbet med et forslag til gang og sykkelvei mot Hauerseter. Dette er lagt i bero siden noen av grunneierene ikke ville stille areal til disposisjon. Slik grendeutvalget ser det, er eneste mulighet for å komme videre med forslaget til gang og sykkelvei at kommunen tar saken videre, gjør nødvendige omreguleringer og gjør nye fremstøt mot grunneierene.

 

Grendeutvalget har en nettside som skal profilere Nordkisa og Nordkisa sin skolekrets. Denne siden har blitt opparbeidet til en viss grad, men vi ønsker å jobbe videre med nettstedet og bygge det ut til å presentere flest mulig tilbud i bygda/skolekretsen (Se: www.nordkisa.no).

 

For Nordkisa Grendeutvalg:

Einar Inge Ellingsen (leder)

26.april.2005